Ban biên tập - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ban biên tập

Đăng ngày:20/09/ 2017

TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Trần Đức Viên

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

CÁC THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

1.
GS. TS. Trần Đức Viên
Học viện NNVN
Nông học
Tổng Biên tập
2.
GS. TS. Nguyễn Xuân Trạch
Học viện NNVN
CN-TY-TS
Phó Tổng biên tập
3.
GS. TS. Vũ Văn Liết
Học viện NNVN
Nông học
Ủy viên
4.
PGS. TS. Nguyễn Đức Tùng
Học viện NNVN
Nông học
Ủy viên
5.
PGS. TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ
Học viện NNVN
CN-TY-TS
Ủy viên
6.
GS. TS. Vũ Đình Tôn
Học viện NNVN
CN-TY-TS
Ủy viên
7.
PGS. TS. Đỗ Đức Lực
Học viện NNVN
CN-TY-TS
Ủy viên
8.
PGS. TS. Trần Nắng Thu
Học viện NNVN
CN-TY-TS
Ủy viên
9.
GS. TS. Nguyễn Văn Song
Học viện NNVN
Kinh tế
Ủy viên
10.
GS. TS. Đỗ Kim Chung
Học viện NNVN
Kinh tế
Ủy viên
11.
PGS. TS. Cao Việt Hà
Học viện NNVN
TNMT
Ủy viên
12.
GS. TS. Nguyễn Hữu Thành
Học viện NNVN
TNMT
Ủy viên
13.
PGS. TS. Nguyễn Thanh Lâm
Học viện NNVN
TNMT
Ủy viên
14.
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Học viện NNVN
KT Công nghệ
Ủy viên
15.
TS. Nguyễn Thanh Hải
Học viện NNVN
KT Công nghệ
Ủy viên
16.
PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy
Học viện NNVN
CNTT
Ủy viên
17.
GS. TS. Lê Huy Hàm
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nông học
Ủy viên
18.
PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ
Viện Khoa học Nông nghiệp
Nông hóa
Ủy viên
19.
GS. TS. Lê Đức Ngoan
Đại học Huế
CN-TY-TS
Ủy viên
20.
PGS. TS. Tô Long Thành
Cục Thú y
CN-TY-TS
Ủy viên
21.
GS. TS. Bùi Cách Tuyến
Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh
TNMT
Ủy viên
22.
GS. TS. Vũ Đức Lập
Học viện Kĩ thuật Quân sự
Cơ khí động lực
Ủy viên


BÌA TẠP CHÍ KHNNVN