Ban biên tập - Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ban biên tập

Đăng ngày:20/09/ 2017

TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Trần Đức Viên

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

BIÊN TẬP VIÊN BAN BIÊN TẬP TIẾNG VIỆT

 

1. GS. TS. Vũ Văn Liết Học viện NNVN Nông học Ủy viên
2. PGS. TS. Nguyễn Tất Cảnh Học viện NNVN Nông học Ủy viên
3. PGS. TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
4. PGS. TS. Trần Nắng Thu Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
5. GS. TS. Nguyễn Văn Song Học viện NNVN Kinh tế Ủy viên
6. GS. TS. Đỗ Kim Chung Học viện NNVN Kinh tế Ủy viên
7. GS. TS. Nguyễn Hữu Thành Học viện NNVN TNMT Ủy viên
8. PGS. TS. Nguyễn Thanh Lâm Học viện NNVN TNMT Ủy viên
9. PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Học viện NNVN KT Công nghệ Ủy viên
10. PGS. TS. Hoàng Đức Liên Học viện NNVN KT Công nghệ Ủy viên
11. PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy Học viện NNVN CNTT Ủy viên
12. PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Học viện NNVN Vi sinh vật Ủy viên
13. PGS. TS. Vũ Đình Hòa Học viện NNVN Nông học Ủy viên
14. GS. TS. Bùi Chí Bửu Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam Nông học Ủy viên
15. GS.TSKH. Trần Duy Quý Viện Di truyền Nông học Ủy viên
16. PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Nông hóa Ủy viên
17. GS. TS. Lê Đức Ngoan Đại học Huế CN-TY-TS Ủy viên
18. PGS. TS. Tô Long Thành Cục Thú y CN-TY-TS Ủy viên
19. GS. TS. Lê Du Phong Đại học Kinh tế Quốc dân Kinh tế Ủy viên
20. GS. TS. Bùi Cách Tuyến Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh TNMT Ủy viên
21. GS. TS. Vũ Đức Lập Học viện Kĩ thuật Quân sự Cơ khí động lực Ủy viên

BIÊN TẬP VIÊN BAN BIÊN TẬP TIẾNG ANH

1. GS. TS. Vũ Đình Tôn Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
2. GS. TS. Nguyễn Thị Lan Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
3. GS. TS. Phạm Văn Cường Học viện NNVN Nông học Ủy viên
4. PGS. TS. Trần Thị Định Học viện NNVN KT Công nghệ Ủy viên
5. PGS.TS. Nguyễn Đức Bách Học viện NNVN KT Công nghệ Ủy viên
6. GS. TS. Đỗ Kim Chung Học viện NNVN Kinh tế Ủy viên
7. PGS. TS. Phan Thị Vân Viện NT Thủy sản 1 CN-TY-TS Ủy viên
8. GS. TS. Lê Đức Ngoan Đại học Huế CN-TY-TS Ủy viên
9. PGS. TS. Trần Đăng Khánh Viện Di truyền Nông học Ủy viên
10. PGS. TS. Vũ Đình Hòa Học viện NNVN Nông học Ủy viên
11. PGS. TS. Tô Long Thành Học viện NNVN CNTY Ủy viên
12. PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Học viện NNVN Vi sinh vật Ủy viên
13. PGS. TS. Thu Annelise Nguyen Kansas State University Nông hóa Ủy viên
14. GS.TS. Tsugiyuki Masunaga Faculty of Life and Environmental Science, Shimane University Nông hóa Ủy viên
15. TS. Oene Dolstra Wageningen University and Research Nông học Ủy viên
16. PGS.TS. Ignacio Ciampitti Kansas State University Nông học Ủy viên
17. GS.TS. Daniel Bertero University of Buenos Aires Nông học Ủy viên
18. GS.TS. Makie Kokubun Professor emeritus, Tohoku University Nông học Ủy viên
19. PGS. TS. Professor Doctor Seishu Tojo Toky University of Agriculture and technology Cơ điện Ủy viên
20. PGS.TS. Achariya Sailasuta Chulalongkorn University Thú y Ủy viên
21. GS.TS. Stephen Leisz Colorado State University GIS & RS, Farming system Ủy viên
22. TS. Bernard Pochet University of Liège

Gembloux Agro-Bio Tech

Academic writing Ủy viên
25. TS. Edwin Groot Institute fuer Biologie III Schaenzlestr KT Công nghệ Ủy viên
26. TS. Janet Ama Dzator School of Business, Faculty of Business and Law, University of Newcastle Kinh tế Ủy viên
27. GS. TS. Phillipe Lebailly University of Liège

GxABT Department

Kinh tế Ủy viên
28. PGS.TS. John Barnette Department of Social Science, Emporia State University Kinh tế Ủy viên
29. GS. Nguyen V. Hue University of Hawaii at Manoa Honolulu, Hawaii 96822, USA Khoa học đất –Hóa môi trường Ủy viên
30 TS. Sandra L. Knuteson American University of Sharjah (AUS), Sharjah UAE Khoa học Môi trường Ủy viên
31 PGS. TS. Tham C Hoang Loyola University Chicago  Môi trường Ủy viên

 

 BÌA TẠP CHÍ KHNNVN